เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ เทสโก้ โลตัส และในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม
 
กว่า 14 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้มอบโอกาสทางด้านการศึกษาและช่วยเหลือสังคมผ่านหลากหลายโครงการ นับตั้งแต่การมอบสิ่งของที่จำเป็นในการเรียนการสอน ตลอดจนรองเท้าเสื้อผ้า รวมถึงอาหารเช้าและอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย การมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่านห้องเรียนชุมชนที่เทสโก้ โลตัส จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ โดยปีต่อจากนี้ไป เทสโก้ โลตัส ยังคงมีปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ แก่เด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย