ข่าวสาร

ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับงบสนับสนุนจากโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง

Apr 01, 2019จังหวัด ชื่อโรงเรียน
เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
เชียงราย โรงเรียนริมโขงวิทยา
เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
แพร่ โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
ตาก โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านรังแถว
นครสวรรค์ โรงเรียนวัดหนองเสือ
น่าน โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
พะเยา โรงเรียนบ้านหลวง
พิจิตร โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา
พิษณุโลก โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ลำปาง โรงเรียนบ้านแม่ส้าน
ลำพูน โรงเรียนบ้านป่าเลา
สุโขทัย โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
อุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
อุทัยธานี โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง
เลย โรงเรียนบ้านหนองตูม
กาฬสินธุ์ โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
ขอนเเก่น โรงเรียนบ้านคำเเมด
ชัยภูมิ โรงเรียนฉิมพลีมา
นครพนม โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์
นครราชสีมา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
บึงกาฬ โรงเรียนบ้านโนนจำปา
บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า
มหาสารคาม โรงเรียนบ้านผักแว่น
มุกดาหาร โรงเรียนบ้านนาม่วง
ยโสธร โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านดอนเรือ
ศรีสะเกษ โรงเรียนชนะใช้กิจการ
สกลนคร โรงเรียนบ้านโพนสวาง
สุรินทร์ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
หนองคาย โรงเรียนบ้านขุมคำ
หนองบัวลำภู โรงเรียนบ้านนาไร่
อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี
อุดรธานี โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา
อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านนางาม
เพชรบุรี โรงเรียนบ้านหนองสะแก
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านซ่อง
ชัยนาท โรงเรียนวัดเขาแก้ว
นครปฐม โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง
นนทบุรี โรงเรียนวัดเพรางาย
ปทุมธานี โรงเรียนวัดจันทาราม
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่57)
ราชบุรี โรงเรียนบ้านหนองครึม
ลพบุรี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ
สมุทรปราการ โรงเรียนวัดครุนอก
สมุทรสงคราม โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี)
สมุทรสาคร โรงเรียนวังนกไข่
สระบุรี โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)
สิงห์บุุรี โรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง)
สุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านรางทอง
อ่างทอง โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (วิมลวิทยา)
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประชารังสรรค์
กระบี่ โรงเรียนบ้านดินนา
ชุมพร โรงเรียนบ้านหนองปลา
ตรัง โรงเรียนบ้านลำแพะ
นครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดดินดอน
นราธิวาส โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ
ปัตตานี โรงเรียนบ้านควนหยี
พังงา โรงเรียนเกาะเคี่ยม
พัทลุง โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
ภูเก็ต โรงเรียนเกาะโหลน
ยะลา โรงเรียนบือดองพัฒนา
ระนอง โรงเรียนบ้านเขาฝาชี
สงขลา โรงเรียนบ้านระตะ
สตูล โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านควนเนียง
จันทบุรี โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดลาดยาว
ชลบุรี โรงเรียนบ้านวังตะโก
ตราด โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์
นครนายก โรงเรียนบ้านชวดบัว
ปราจีนบุรี โรงเรียนวัดหาดสูง
สระแก้ว โรงเรียนบ้านโนนผาสุก