ร่วมบริจาคออนไลน์

อาหารดี พี่ให้น้อง
ต้องการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
capt


หมายเหตุ เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฏหมายกำหนดไว้ได้
มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 621 ของประกาศกระทรวงการคลัง